Privacybeleid

Inleiding 

Heal your Health neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@healyourhealth.be

Hoe gebruikt Heal your Health jouw gegevens? 

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor Heal your Health persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Heal your Health voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Heal your Health worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom. 

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie 

Doeleinde:  Financiële administratie 
Gegevens:  Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo 
Grondslag:  Wettelijke verplichting 
Bewaartermijn:  maximaal 7 jaar 
     
Doeleinde:  Beheer van bestellingen 
Gegevens:  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Afhandelen klachten 
Gegevens:  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Facturatie 
Gegevens:  NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, KvK nummer, BTW-nummer 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Verlenen van de dienst zelf 
Gegevens:  NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Afhandelen klachten 
Gegevens:  NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Facturatie 
Gegevens:  NAW-gegevens, E-mailadres, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  CRM 
Gegevens:  Naam, E-mailadres, Locatie, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     

Marketing 

Doeleinde:  Direct marketing 
Gegevens:  Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Affiliate marketing 
Gegevens:  Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Nieuwsbrief 
Gegevens:  Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Retargeting 
Gegevens:  Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Social media marketing 
Gegevens:  Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Behavioural targeting 
Gegevens:  Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     

Website 

Doeleinde:  Website analytics 
Gegevens:  Surfgedrag, Locatie 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  A/B testing 
Gegevens:  Surfgedrag, Locatie 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Account aanbieden 
Gegevens:  Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Plaatsen van berichten of reviews 
Gegevens:  Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     
Doeleinde:  Chatfunctie 
Gegevens:  Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht 
Grondslag:  Uitvoering van de overeenkomst 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     

Onderzoek & Ontwikkeling 

Doeleinde:  Marktonderzoek 
Gegevens:  Surfgedrag, E-mailadres 
Grondslag:  Gerechtvaardigd belang 
Betrokken belang:  Commercieel belang 
Bewaartermijn:  Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde 
     

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens? 

Heal your Health heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. . 

Wat zijn jouw rechten? 

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij Heal your Health over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen. 

Wijzigen 

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Heal your Health. Je kunt verzoeken dat Heal your Health je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. 

Beperken van de verwerking 

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Heal your Health te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken. 

Recht van bezwaar 

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Heal your Health of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking. 

Gegevensoverdracht 

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Heal your Health te verkrijgen. Heal your Health zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen. 

Toestemming intrekken 

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Heal your Health je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Reactie door Heal your Health 

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@healyourhealth.be . Heal your Health zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Heal your Health een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Heal your Health je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen. 

Ontvangers van de persoonsgegevens 

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan: 

  • Verwerkers 
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Heal your Health 

Het kan zijn dat Heal your Health verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting. 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties 

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan aan Heal your Health gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Heal your Health gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Heal your Health aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken. 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Heal your Health ze? 

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Heal your Health worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Heal your Health worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting. 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd? 

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen. 

Waar kan je terecht met klachten en vragen? 

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop SN-Truckstyling je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@healyourhealth.be. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Heal your Health jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@healyourhealth.be . Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In België is dit: 

Gegevensbeschermingsautoriteit 
Rue de la Presse 35 / Drukpersstraat 35 
1000 Bruxelles / 1000 Brussel 
Tel. +32 2 274 48 00 
Fax +32 2 274 48 35 
E-mail: commission@privacycommission.be 

Website: http://www.privacycommission.be